Звіт
про проведену науково-практичну конференцію нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи» (м. Кам’янець-Подільський, 15–16 вересня 2016 року)


15-16 вересня 2016 р. у древньому і славетному місті Кам’янці-Подільському за підтримки Міністерства охорони здоров’я і Національної академії медичних наук України, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Української Асоціації Нейрохірургів (УАН), Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств, Хмельницького обласного осередку УАН, Асоціації лікарів міста Кам’янця-Подільського, Української асоціації боротьби з інсультом відбулася щорічна науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи».

У конференції взяли участь понад 200 учасників з 8 країн світу (Україна, Азербайджан, Алжир, Молдова, Росія, Румунія, США, Індія), було заслухано і обговорено 162 доповіді на 6 сесіях (Епідеміологія і організація спеціалізованої допомоги хворим з травматичними ушкодженнями нервової системи, Вогнепальні ушкодження нервової системи, Невідкладна допомога при нейротравмі, Реабілітація після черепно-мозкової травми: мультидисциплінарний підхід, Відновлювальна нейрохірургія при наслідках нейротравми, Новітні технології в нейрохірургії).

В рамках конференції за підтримки Української асоціації боротьби з інсультом було проведено Європейську школу медсестринства «Стандартизація сестринського процесу надання медичної допомоги: професійний догляд за важкохворим пацієнтом з інсультом». Протягом цієї школи понад 100 українських медсестер отримали нові знання та навички з питань безпеки пацієнтів в сестринському процесі, стандартних операційних процедур з профілактики внутрішньолікарняної інфекції, стандартів обробки рук в сестринській практиці, сучасного ведення пролежнів, особливостей катетеризації периферичних судин у важкохворих пацієнтів.

Під час конференції відбувся Пленум Української Асоціації Нейрохірургів спільно з головними позаштатними спеціалістами за спеціальностями «Нейрохірургія» та «Дитяча нейрохірургія», на якому були обговорені актуальні питання розвитку галузі та стан підготовки до VI з’їзду нейрохірургів України, який заплановано провести 12-16 червня 2017 року у м. Харкові.

Учасники конференції прийняли резолюцію, у якій зазначили, що завданнями розвитку нейрохірургічної служби в найближчий час є:

- Пріоритет в наданні допомоги при збройних пораненнях центральної і периферичної нервової системи;

- Широке застосування ефективних, малоінвазивних технологій, які забезпечують високу якість життя і є привабливими для пацієнтів;

- Єднання адміністративного контролю і впливу (МОЗ) і професійного аудиту (УАН);

- Введення резидентури з нейрохірургії за Програмою підготовки, прийнятої в країнах ЄС;

- Запровадження сучасного менеджменту в керівництві відділеннями;

- Розширення міжнародного співробітництва, участі провідних фахівців України в лекторських групах WFNS та EANS.

Програмно-цільовий підхід до планування наукових досліджень за принципом соціального замовлення довів свою ефективність при реалізації галузевої (МОЗ та НАМН) науково-технічної програми «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» (2007–2012 рр.) та Держпрограми попередження та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (2006-2010 рр.). В результаті виконання програм загальна летальність при ЧМТ знизилась у 1,32 рази (з 4,5% у 2007 році до 3,4 % у 2015 р.). Післяопераційна летальність при ЧМТ знизилась у 1,2 рази (з 9% у 2007 р. до 7,7% у 2015 р.). Смертність від інсульту, порівняно із 2006 роком, знизилась на 7,4%.

Необхідним є прийняття наступної галузевої програми, метою якої є вивчення клінічної епідеміології травми нервової системи в Україні, уточнення патогенетичних механізмів нейротравми та її наслідків, особливостей хірургічного та нехірургічних методів лікування, в тому числі методів інтенсивної терапії та реабілітації, розробка та впровадження науково обґрунтованої системи організації медичної допомоги при травмі нервової системи та її наслідках, удосконалення уніфікованих протоколів діагностики та лікування при різних видах травматичних ушкоджень нервової системи та їх наслідках.

Виправданим та ефективним (на прикладі Вінницького обласного центру цереброваскулярної нейрохірургії) є створення регіональних інсультних центрів, в яких поєднані зусилля лікарів нейрохірургів, неврологів, реабілітологів, лікарів інтенсивної терапії та фахівців із променевої діагностики, а також створення 7-9 нейрохірургічних міжрегіональних «центрів досконалості» на базі успішно функціонуючих нейрохірургічних відділень.